Thu. Aug 11th, 2022

தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனமான இன்ஃபோசிஸ், கடந்த ஆண்டு இதே காலாண்டில் ரூ.5,195 கோடியாக இருந்த நிகர லாபம் ஜூன் காலாண்டில் 3.17% உயர்ந்து ரூ.5,360 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.

By Ramu

Leave a Reply

Your email address will not be published.