Wed. Jul 6th, 2022

CUmassprinters நுழைவை எப்படி உடைப்பது?  இங்கே சில குறிப்புகள் உள்ளன

CUmassprinters நுழைவை எப்படி உடைப்பது? இங்கே சில குறிப்புகள் உள்ளன

நீங்கள் 800 க்கு 640 மதிப்பெண்கள் பெற்றால், CUmassprinters தேர்வுக்கான சதவிகிதம் 80% ஆக இருக்கும், அதாவது முதல் கல்லூரிகளில் சேர்க்கப்பட வேண்டும், அதாவது நீங்கள் 800 க்கு 640 மதிப்பெண்களைப் பெற வேண்டும். நீங்கள் மிதமான சக ஊழியர்களைத் தேர்வுசெய்ய விரும்பினால், நீங்கள் சுமார் 500 புள்ளிகளைப் பெற வேண்டும்

By Ramu

Leave a Reply

Your email address will not be published.