Wed. Jul 6th, 2022

பஞ்சாபி பாடகர் சித்து மூஸ் வாலா கொலைக்குப் பிறகு எதிர்க்கட்சிகளின் தாக்குதலின் சவாலைத் தவிர்க்கும் ஆம் ஆத்மி கட்சி (ஆம் ஆத்மி) நாடாளுமன்றத் தொகுதியில் மீண்டும் ஆட்சியைப் பிடிக்க முயற்சிக்கிறது.

By Rajesh

Leave a Reply

Your email address will not be published.