Thu. Aug 11th, 2022

கேனோபி க்ரோத் கார்ப்: “நாங்கள் அங்கு சென்றவுடன் விதானம் நன்றாக இருக்கும் [nationally legalize] கஞ்சா. என் வாழ்நாளில் இது நடக்குமா என்று தெரியவில்லை, அதுதான் பிரச்சனை.

Starwood Property Trust Inc: “பங்குகள் பதின்ம வயதினருக்கு முன்னால் விழுந்ததை நினைவில் கொள்ளுங்கள் [CEO Barry Sternlicht] வந்து, “கவலைப்படாதே, நாங்கள் டெலிவரி செய்கிறோம்” என்றார்? … அந்த மனிதன் தனது வார்த்தையின் மனிதன் என்று நான் நினைக்கிறேன்.

By Arun

Leave a Reply

Your email address will not be published.