Fri. Aug 19th, 2022

சீனாவின் ஸ்மார்ட்போன் சந்தை இரண்டாவது காலாண்டில் வீழ்ச்சியடையக்கூடும், ஏனெனில் நாடு கோவிட் வழக்குகளின் மறுமலர்ச்சியை எதிர்கொள்கிறது, ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்தனர். ஆனால் ஆப்பிள் மிகச் சிறப்பாகச் செய்ய முடியும் என்று ஆய்வாளர்கள் கூறியுள்ளனர், ஏனெனில் இது சந்தையின் மேல் பகுதிக்கு பயனர்களை ஈர்க்கிறது.

எதிர்கால பதிப்பகம் | எதிர்கால பதிப்பகம் | கெட்டி படங்கள்

By Arun

Leave a Reply

Your email address will not be published.