Sun. Aug 14th, 2022

கோவிட்-19 நட்பை பாதித்ததா?

கோவிட்-19 நட்பை பாதித்ததா?

Bumble இன் ஆராய்ச்சியின்படி, 43% இந்திய பெரியவர்கள், கோவிட் அவர்களின் நெருங்கிய உறவுகளில் எதிர்மறையான விளைவை ஏற்படுத்தியதாகக் கூறியுள்ளனர். ஒப்பிடுகையில், 18% மக்கள் மட்டுமே நல்ல விளைவுகளைப் புகாரளித்தனர். வயது வந்தோருக்கான நட்பை இழப்பது ஆழமானது, அது வீழ்ச்சியின் காரணமாக இருக்கலாம் அல்லது நண்பர்களுடனான தொடர்பை இழந்தாலும் சரி.

By Ragu

Leave a Reply

Your email address will not be published.